Chương trình giao dịch dành riêng cho các nhà đầu tư và nhà quản lý hoạt động với một vài tài khoản cùng một lúc. Nó có một giao diện người dùng thân thiện và tất cả các tính năng MT4 chính cũng như việc truyền dữ liệu một cách an toàn nhờ vào giải pháp An ninh Cao cấp.

Dễ sử dụng và một loạt các tính năng cho phép ngay cả một nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm có thể tham gia vào các chương trình một các nhanh chóng như MetaTrader 4 có thể được sử dụng để phân tích thị trường và MultiTerminal để giao dịch.

Những ưu điểm chính khác:

  • Khả năng đặt lệnh mua và bán và sửa đổi chúng, đóng các vị trí lệnh hoàn toàn hoặc một phần;
  • Các hoạt động được thực hiện chỉ trong tài khoản của nhà đầu tư, cho phép giám sát các hành động của người quản lý;
  • Sự phân phối tự động hoặc bằng tay khối lượng giao dịch yêu cầu cho từng tài khoản riêng lẻ (bằng các thuật toán phân phối công bằng hoặc cho phép chương trình tự động phân phối khối lượng giao dịch trên cơ sở tỷ lệ vốn chủ sở hữu).

Xin lưu ý rằng:

  • Bạn cần phải nghiên cứu Hướng dẫn sử dụng MultiTerminal trước. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chương trình trong tài khoản demo;
  • Tất cả các tài khoản được quản lý phải được đặt trên một máy chủ.
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi